Wybierz swój kraj:
Polska

Zakupy w Leadec Polska

Zaopatrzenie obejmuje wszystkie działania mające na celu zapewnienie jednostkom biznesowym, a także naszym klientom zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym materiałów (surowców, materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych), części zamiennych, usług, sprzętu (maszyn) i personelu.

 

Terminy "Zamówienia" i "Zakupy" są używane zamiennie w całym Leadec. W wąskim znaczeniu Zakupy opisują działania operacyjne związane z zakupami i aspekty umowne między klientami a dostawcami.

W związku z tym dział zakupów jest jednym z kluczowych działów firmy, ponieważ ponad 30% wartości dodanej Leadec jest generowane przez dostawców. Zakup usług i materiałów ma zatem znaczący wpływ zarówno na wynik naszej firmy, jak i na wyniki naszych dostawców w zakresie terminowości i wysokiej jakości świadczenia usług naszym klientom.
 

Nasze najważniejsze obszary działalności:
 

  • Zintensyfikowane korzystanie z umowy ramowej partnerów z wynegocjowanymi warunkami (warunki dostaw, warunki płatności, gwarancji, redukcja ryzyka i kosztów procesu)
  • Lepsza sytuacja kosztowa we wszystkich segmentach (oszczędności, terminy płatności, niskie ceny)
  • Zwiększenie pokrycia zakupów poprzez katalogowanie (pCA)

Ciągłe doskonalenie przez bieżące monitorowanie procesów zakupowych + działania optymalizujące w ramach działalności zakupowej. Cenimy sobie długoterminowe relacje. Nie tylko z naszymi klientami. Również z naszymi dostawcami. Partnerstwo i pełna zaufania współpraca z wykwalifikowanymi i zmotywowanymi dostawcami jest podstawowym składnikiem naszego sukcesu. Decydujące kryteria wyboru obejmują dla nas jakość, obsługę i opłacalność.

Warunki zakupu

Stanowią one wyłączną podstawę zawieranych umów i generowanych zamówień. Sprzeczne warunki na fakturach, potwierdzeniach zamówień lub dowodach dostawy nie będą przez nas akceptowane. Obowiązują wyłącznie nasze warunki zakupu.

 

Warunki Zakupu


Kodeks postępowania

Zaufanie, jakie otrzymujemy od naszych klientów, właścicieli, pracowników i opinii publicznej, zależy w decydującym stopniu od postępowania każdej osoby w firmie. Opiera się na ścisłym przestrzeganiu prawa i wszystkich naszych wewnętrznych zasad. Celem niniejszego Kodeksu postępowania jest zatem podsumowanie norm, których muszą przestrzegać nasi pracownicy na całym świecie, aby zapewnić kontynuację długiej tradycji uczciwości i przyzwoitości firmy.
 

Code of Conduct


Polityka zrównoważonego rozwoju