Wybierz swój kraj:
Leadec na świecie

Informacje o ochronie danych osobowych w procesie rekrutacji

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych w procesie rekrutacji

Serdecznie dziękujemy za Pana/Pani zainteresowanie naszą firmą oraz złożoną kandydaturę na stanowisko w koncernie Leadec. Firma Leadec przykłada szczególną uwagę do najlepszej możliwej ochrony danych osobowych kandydatów. Wszystkie dane osobowe gromadzone i przetwarzane w ramach procesu rekrutacji w Leadec są chronione odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi przed nieuprawnionym dostępem i manipulacją. 

 

Cel gromadzenia danych 

 

Pana/Pani dane są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowiska w ramach koncernu Leadec. To oznacza, że dane osobowe są wykorzystywane tylko w celu efektywnego i prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz kontaktowania się w ramach tego procesu. 

 

Administrator danych 

 

Administratorem odpowiedzialnym za gromadzenie danych jest – w przypadku aplikacji na konkretne stanowisko opisane w ofercie pracy – spółka publikująca daną ofertę; jej dane adresowe można znaleźć m.in. w treści oferty. 

 

Koncern Leadec posiada oddziały również w krajach poza obszarem obowiązywania europejskiego prawa o ochronie danych osobowych. W przypadku aplikacji na stanowisko w takich krajach prosimy mieć na uwadze, że Pana/Pani dane będą tam przetwarzane. 

 

W przypadku aplikacji na konkretną ofertę pracy w systemie rekrutacyjnym Leadec administratorem odpowiedzialnym za wykorzystanie Pana/Pani danych jest nasz centralny dział kadr lub właściwy kierownik obszaru kadr spółki publikującej daną ofertę.

 

Ponadto udostępnienie Pana/Pani danych zawartych w aplikacji innym powiązanym firmom jest możliwe tylko w ramach udzielonej przez Pana/Panią zgody. Zgoda ta jest dobrowolna i można ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość, wysyłając wiadomość e-mail na adres osoby do kontaktu podanej w treści oferty.

 

Gromadzenie danych w przypadku aplikacji przez formularz online dla kandydatów

 

W ramach formularza dla kandydatów zostanie Pan/Pani poproszony/a o podanie danych osobowych. Kierując się zasadą ograniczenia do niezbędnego minimum ilości zbieranych danych, do wypełnienia formularza wymagamy jedynie informacji koniecznych do rozpatrzenia aplikacji, np. Pana/Pani CV, lub danych, do zbierania których jesteśmy ustawowo zobowiązani. Te dane obowiązkowe są oznaczone symbolem gwiazdki (*). Ze względów technicznych i dla bezpieczeństwa prawnego gromadzony jest również Pana/Pani adres IP. Bez wyżej wymienionych danych niestety nie możemy rozpatrzyć Pana/Pani dokumentów aplikacyjnych. Oczywiście ma Pan/Pani możliwość dobrowolnego podania również innych informacji.

Pana/Pani dokumenty aplikacyjne są przesyłane do naszego systemu rekrutacyjnego w sposób zaszyfrowany. 

 

Gromadzenie danych w przypadku aplikacji z własnej inicjatywy 

 

W przypadku zarejestrowania się w systemie rekrutacyjnym z własnej inicjatywy, Pana/Pani dane będą wykorzystywane – w celu oceny Pana/Pani potencjału zawodowego – przez nasz centralny dział kadr lub właściwych kierowników obszaru kadr poszczególnych powiązanych spółek zainteresowanych Pana/Pani. kwalifikacjami

Usunięcie danych

W ramach Pana/Pani aplikacji gwarantujemy, że po wygaśnięciu celu, dla jakiego Pana/Pani dane zostały zgromadzone, zostaną one automatycznie usunięte z naszych systemów. Wdrożyliśmy ogólne procedury, które zapewniają usunięcie danych po wygaśnięciu celu, dla jakiego zostały one zebrane, lub po upływie określonego okresu ich przechowywania. To oznacza, że przechowujemy Pana/Pani dane w ramach wyżej wymienionego celu do zakończenia procesu rekrutacji i do momentu upływu odpowiedniego terminu, tj. najpóźniej sześć miesięcy po otrzymaniu decyzji. Zatem Pana/Pani dane zawarte w aplikacji zostaną usunięte co do zasady po sześciu miesiącach od otrzymania wiadomości o odrzuceniu aplikacji.

 

Jeśli Pana/Pani profil jest dla nas generalnie interesujący, to chętnie zapiszemy go w naszej bazie kandydatów i wówczas Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. W takim przypadku przed upływem 6-miesięcznego okresu, a później również cyklicznie co 12 miesięcy, zwrócimy się do Pana/Pani o zgodę na dalsze przechowywanie danych i ich aktualizację. Jeśli nie otrzymamy takiej zgody, Pana/Pani dane zostaną usunięte.

Bezpieczeństwo

Aby zabezpieczyć Pana/Pani dane przed manipulacją, utratą lub zniszczeniem, Grupa Leadec wraz ze wszystkimi powiązanymi spółkami stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, a także w miarę postępu technicznego stale je udoskonala.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Ma Pan/Pani prawo żądania informacji o przechowywanych przez nas danych Pana/Pani dotyczących. Ponadto ma Pan/Pani prawo żądania usunięcia i sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W tym celu należy wysłać e-mail do osoby do kontaktu wskazanej w ofercie pracy.

Aplikacja w formie pisemnej

Pana/Pani aplikacja w formie pisemnej będzie potraktowana pod kątem ochrony danych identycznie jak aplikacja złożona online. Najpóźniej po zakończeniu procesu rekrutacji zwrócimy Panu/Pani oryginalne dokumenty.

 

Więcej informacji o ochronie danych osobowych można znaleźć na stronie https://poland.leadec-services.com/pl/polityka-prywatnosci